งานรับโล่ห์ โครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็ก 
                           จัดโดยกรมพํัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

2557

 photo  57_zpsb0jrqb1q.gif                           2556                                            2555

            photo  24-8-55_zpsl32niq96.gif           photo  56_zpstbqwvcfu.gif


            

               กิจกรรมวันสงกรานต์  

               photo   58_zpsie7jnw1q.gif           photo  l_zpso1c9rq9e.gif

 

         

                 งานทำบุญเนอร์สเซอรี่ 

            photo  2-5-14_zpsu9ohgwts.gif         photo  _zpsq81jytzn.gif


          

 รายการ หนี้แผ่นดิน 

 

 1 day with Strom 

ผลงานการถ่ายและตัดต่อของคุณพ่อน้อง Strom 

 

 รายการ Talk About Kids 

Visitors: 200,791