ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณท์กองทัพอากาศ  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ( NOV 21th, 2023 ) 

  

 
              
 
ทัศนศึกษาที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ  วันที่  พฤศจิกายน 2560
 
 

 

                      ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิตๆ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ( NOV 24th, 2017 )

 

ในทริปนี้คุณครูพาเด็กๆ วัย 1.6 ปี - 3.5 ปี ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิตๆ เพื่อชมสัตว์ประเภทต่างๆ ในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม โดยคุณครูจะพาเด็กๆ เดินชมสัตว์ในส่วนของสัตว์แอฟริกา เช่น ยีราฟ ฮิปโปโตมัสแคระ ใกล้ชิดกับสัตว์หลากหลายชนิดบริเวณ "สวนสัตว์เด็ก" เช่น แพะดำ ม้าแคระ และนั่งรถรางชมรอบสวนสัตว์ ชมการแสดง "แมวน้ำแสนรู้" ต่อด้วยชมแพนกวิน และเตรียมตัวขึ้นรถตู้กลับ Nursery

 

  

 
   
   
 
       ( Dec 3st, 2016 )  
       ในทริปนี้คุณครูได้พาเด็กๆ วัย 1.6 ปี - 3.5 ปี ไปทัศนศึกษาที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ซึ่งเด็กๆ จะได้เห็นวงจรชีวิตของผีเสื้อและรู้จักกับผีเสื้อชนิดต่างๆ ด้วย รวมทั้งได้ชมและได้สัมผัสกับหนอนผีเสื้อและดักแด้ และสนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นสนามนานาชนิิด ที่ศูนย์กีฬาวชิรเบณจทัศ  
  photo Edu-butterfly15_zpswqk2st3t.gif  
 
 
     ( Dec 2nd, 2015)  
      ทริปนี้คุณครูพาน้องๆ อายุ 1 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบครึ่งไปทัศนศึกษากันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์  ตื่นตาตื่นใจกับการชมหุ่นจำลองไดโนเสาร์ตัวโต  ได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของแมลง  และสนุกสนานกับเครื่องเล่นและของเล่นที่เสริมสร้างทักษะและจินตนาการของน้องๆ ที่เมืองมหัศจรรย์  
       This trip, the teachers take children aged 1.6 year and  3.6 year go to the science center. Enjoy and watching the big dinosaur models. Open the experience and learn about the world of insects. And fun with toys and strengthen the skills and imagination of children.   
 photo Edu-Science 14_zpspecbnvud.gif  
   
 
    ( Dec 24th, 2014 )  
     ทริปนี้น้องๆได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต เพื่อชมความเป็นอยู่ของสัตว์หลากหลายประเภท เช่น กวาง ละมั่ง หมี ฮิปโปตัวใหญ่ อูฐ เต่า อีกัวน่า เป็นต้น ตื่นเต้นกับการแสดงของแมวน้ำแสนรู้ หลังจากนั้นน้องๆ ได้นั่งรถรางชมสัตว์ก่อนกลับเนอร์สเซอรี่  
      This is the children's Education trip to Dusit zoo to see a variety of animals such as deer, antelope, bears, Big hippos, camels, turtles, iguana. They are so excited about the seals show. After that, they ride the train before returning to Little Maple Nursery.   
 photo Dusit3_zpsfydy4tov.gif  
 
 
      Dec 18th, 2013 )  

      ทริปนี้น้องๆ ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน น้องๆ ตื่นเต้นและสนุกกับการได้ลองนั่งในเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์จริงลำใหญ่หลากหลายชนิด สนุกสนานและเปียกปอนกับการทดลองวิทยาศาสตร์โดยการทำจรวดขวดน้ำ ซึ่งทริปนี้ยังทำให้น้องๆ ได้เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคมกับเพื่อนๆและบุคคลอื่นนอกสถานที่อีกด้วย

 

         Trip to the Air Force Museum!  to add new experiences that are consistent with the teaching in the classroom. So exciting and getting fun for the children to board on the real airplanes and helicopters. Fun with science experiment by making a water bottle rocket . The trips also allow children to foster social with friends. 

 

 photo Airforce12_zpsgqpwwgaq.gif

 

 
Visitors: 199,655