วันอาทิตย์ ที่ 24 ส.ค. 57
โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อิทธิกร วัฒนะ
ศาสตราจารย์พิเศษสถาบัน Oxford Leadership Academy, ประเทศอังกฤษ
(ประธานสมาคมส่งเสริมและศึกษาอัจฉริยภาพแห่งประเทศไทย)
     โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสมอง คลื่นสมอง และการจัดการระบบสมอง, Super Memory คืออะไร สามารถพัฒนาได้อย่างไร, สาธิตการจัดระบบสมอง และทดสอบความจำ, วิธีดึงอัจฉริยภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้,
เทคนิคการปรับคลื่นสมองเพื่อเพิ่มพลังความคิด

 photo Seminar 57_zpsbicz2zys.gif

วันเสาร์ ที่ 18 ก.ค.53
โดย ด.ร.อิทธิกร วัฒนะ
(ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมและศึกษาอัจฉริยะภาพแห่งประเทศไทย)
เนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย
- แนวทางการฝึกสอนเด็กให้ได้ผล จากเด็กธรรมดาสามารถพัฒนาให้เ่ก่งจนเป็นอัจฉริยะได้
- สาธิตการจัดระบบสมอง สร้างสมาธิ เพิ่มความจำ เพื่อการเรียนให้เก่งขึ้น
- เทคนิคการปรับคลื่นสมองเพื่อลดความเครียด เพิ่มพลังความคิด
- วิธีดึงอัจฉริยภาพภายใน มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียนการสอน
- ทำอย่างไรให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และวิธีจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำภายใน 2 นาที
- รายละเอียด Family camp (หัวข้อ “เลี้ยงลูกให้ถูกทาง สร้างเสริมอัจฉริยะ”) วันที่ 13-15 สิงหาคม 2553

 photo Seminar 2010_zpsuvnp07yb.gif
วันเสาร์ ที่ 26 ส.ค. 50
 photo Seminar 07_zpso22m3tch.gif
 

 

วันเสาร์ ที่ 16 ก.ย. 49
 photo Seminar 06_zpstkpacnoi.gif
Visitors: 200,793